L’ONG MANS MERCEDÀRIES INFORMA DEL NOMENAMENT DE FILLA PREDILECTA DE MARTORELL A LA MERCEDÀRIA MISSIONERA JOSEFINA CORTADELLA ARCHS